NLS - København
Medlem af New Lacanian School
of psychoanalysis    

 
Forside   Aktiviteter   publikationer   Kontakt
New Lacanian School of psychoanalysis

Kongressen i Geneve

Tidligere kongresser
 

 

Generelt

 • NLS-Kbh. står for Ny Lacaniansk Skole - Københavnergruppen.

 • NLS-Kbh. er en fortsættelse af KLAG, der blev oprettet i år 2000.

 • NLS-Kbh. består af arbejdsgrupper og/eller enkeltstående medlemmer, der arbejder med teoretiske og kliniske problemstillinger ud fra Freud og Lacan med henblik på psykoanalysens intension ogekstension.

 • NLS-Kbh. er affilieret gruppe i New Lacanian School (NLS), der er tilknyttet Ecole Européenne de la Psychanalyse.

 • Enkeltstående medlemmer af NLS-Kbh. kan også være individuelle medlemmer af NLS.

Arbejde

 • NLS-Kbh. arrangerer en række åbne månedlige møder med oplæg ud fra nærmere bestemte temaer. Derudover afholdes årlige heldagsseminarer ligeledes med oplæg ud fra et valgt tema og med deltagelse fra udlandet.

 • Disse møder vil, for så vidt som det er relevant, blive annonceret i Universitetsavisen og på  hjemmesiden for NLS-Kbh.

 • I forlængelse af NLS-Kbh.s arbejde eksisterer der forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige temaer og emner.

 • Arbejdet varetages af arbejdsgrupper og/eller enkeltstående medlemmer.

 • Foruden arbejdsgrupper og/eller enkeltstående medlemmer er der til NLS-Kbh. knyttet en række karteller, der arbejder i henhold til Lacans ideer herom.

 • Alle, der ønsker at arbejde med teoretiske og kliniske problemstillinger ud fra Freud og Lacan, kan være medlem af NLS-Kbh.

Praktisk

 • Med henblik på information om møder m.m. vil der jævnligt blive udsendt et elektronisk nyhedsbrev til dem, der måtte ønske det, ligesom der vil blive udsendt løbende meddelelser herom.

 • Udgifter til lokaleleje m.m. afholdes af medlemmer af NLS-Kbh.

 • Andre personer, der deltager i arbejdet, men som ikke er medlemmer af NLS-Kbh., har mulighed for at bidrage med et årligt støttebidrag til dækning af udgifter.

 • NLS-Kbh. udpeger en kontaktperson, der står opført på hjemmeside for NLS-Kbh.

 

Om psykoanalyse

NLS i andre lande

Åben klinik